Глупости не стоит делать даже со скуки.

Текст: Алёна Базан, 108 👀