Глупости не стоит делать даже со скуки.

Текст: Алёна Базан, 68 👀