Все на свете имеет конец.

Текст: Алёна Базан, 83 👀