Все на свете имеет конец.

Текст: Алёна Базан, 19 👀