Значит, приятели: два тела – одна душа.

Текст: Алёна Базан, 22 👀